Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej hali usługowej. Wykonawstwo - dostawa i montaż konstrukcji stalowej, dostawa i montaż płyt warstwowych.