Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
inż. Piotr Witek
ul. Młyńska 10/10, 44-100 Gliwice
605-531-541
biuro@pkbpw.pl

Projekty hal magazynowych

 2 500zł netto+vat*

*projekt konstrukcji - budowlany

Dokumentacja warsztatowa:

Dopłata 2 500zł netto+vat

 

Hale stalowe znajdujące się w naszej ofercie zostały zaprojektowane w sposób ekonomiczny, z uwzględnieniem stref wiatrowych i śniegowych na terenie naszego kraju (istotnych w przypadku decyzji o budowie hali całorocznej):

  • w I, II, III strefie śniegowej
  • w I, II strefie wiatrowej

optymalnie dla każdej ze stref !!!

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt konstrukcji hali magazynowej z posadowieniem i poszyciem ścian i dachu. Hala zaprojektowano jako obiekt wolno stojący, nie uwzględniono wpływu sąsiednich budynków. Fundamenty hali winny być zweryfikowane na lokalne warunki fundamentowe i gruntowe. Przyjęto do obliczeń proste warunki gruntowe.

Zaprojektowano halę stalową o rozpiętości 12,15m mierzonej w środku ciężkości słupów i długości 6x6,00m w osiach. Hala składa się z powtarzalnych układów ram portalowych o całkowitej wysokości 10,615m w kalenicy. Wysokość słupa 8,00m. Ramy zaprojektowano w rozstawach 6,00m. Zaprojektowano ramy z sztywnym połączeniem słup-rygiel i z sztywnym połączeniem w podstawie. Słup mocowane w fundamencie poprzez zabetonowanie kotwi.

 

Stosowane przez firmę PKBPW rozwiązania są optymalne dla każdej ze stref.

https://facebook.com/halemagazynowe

Szerokość: 12,00m
Długość: 36,00m
Wysokość ściany: 8,00m, 6,00m , 4,50m - dostępne warianty
Kąt dachu: 20 stopni, 15 stopni - dostępne warianty
Ściany osłonowe: płyta war.
Konstrukcja główna: belki

Pliki do pobrania

wstecz