Projekt wykonawczy hali produkcyjnej dwunawowej z suwnicami 2x5T.

Projekt zamienny konstrukcji.

  • Projekt konstrukcji stalowej, dokumentacja warsztatowa
  • projekt fundamentów z zabezpieczaniem na szkody górnicze, dokumentacja warsztatowa 
  • Optymalizacja konstrukcji stalowej