Projekt konstrukcji do projektu budowlanego o powierzchni łącznej 5000m2

- projekt konstrukcji głównej hali produkcyjnej jednokondygnacyjnej dwu nawowej z 4

  suwnicami w każdej nawie 2 suwnice udźwig 10T każda. Konstrukcja hali żelbetowo -

  stalowa.

- projekt budynku administracyjno-biurowego 2 kondygnacyjny. Konstrukcja murowana  

  stropami monolitycznymi.

- projekt budynku technologicznego jednokondygnacyjnego.