Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej hali warszatowej, wykonawstwo.