Konstrukcja stalowa antresoli:

- projekt konstrukcji głównej

- dokumentacja warsztatowa

- dostawa konstrukcji stalowej