Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
inż. Piotr Witek
ul. Młyńska 10/10, 44-100 Gliwice
605-531-541
biuro@pkbpw.pl

W pierwszym wpisie z nowego cyklu przyjrzymy się mapom, które są nam niezbędne do przejścia przez proces uzyskiwania pozwoleń na budowę naszej inwestycji.

Mapa zasadnicza,

będzie nam potrzebna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz stanowi załącznik do wszelkich wniosków o przyłączenie nowo projektowanego budynków do istniejących instalacji (energetycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej). Możemy ubiegać się o nią w wydziale kartografii i geodezji w starostwach powiatowych, urzędów miast. To właśnie z tej mapy dowiemy się o przebiegu granicy działek i istniejących mediów. Zazwyczaj wydawana jest w skali 1:500 lub 1:1000, a koszt jej uzyskania na formacie A4 wyniesie nas ok. 30-50 zł. O mapę zasadnicza może się ubiegać każda osoba, nie musisz być właścicielem działki.

Mapa do celów projektowych,

jest niezbędna do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu i do projektowania przyłączy do budynku. Zawiera aktualne informacje o naszym terenie i jest ważna ok 12 miesięcy. Obejmuje naszą działkę oraz obszar 30 m wokół naszej inwestycji. Jej wykonanie musimy zlecić geodecie, co będzie nas kosztować ok. 500-1000 zł (zależnie od wielkości działki i zakresu opracowania), a poczekamy na nią od 2 do 4 tygodni. Potrzebujemy minimum 3 egzemplarze (ale najlepiej zamówić więcej).

wstecz