Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
inż. Piotr Witek
ul. Młyńska 10/10, 44-100 Gliwice
605-531-541
biuro@pkbpw.pl

Wykorzystywane przez firmę PKBPW rozwiązanie dla hal stalowych systemowych z zastosowaniem profili zimno giętych pozwala na optymalizację ciężaru konstrukcji oraz osiągnięcie bardzo atrakcyjnej ceny. To także gwarancja wysokiej jakości, precyzji, minimalizacji kosztów i czasu niezbędnego na realizację projektu. Połączenie czynników jakościowych i ekonomicznych sprawia, że świadczone przez nas usługi znajdują uznanie w oczach nawet najbardziej wymagających inwestorów, czego dowodem jest zaufanie, jakim obdarzyli nas dotychczasowi zleceniodawcy (patrz: Referencje).

Obliczenia przeprowadzone wg norm:

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne.
PN-EN 1991-1-3 Obciążenie śniegiem.
PN-EN 1991-1-4 Obciążenie wiatrem.
PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1 Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3 Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji i kształtowników i blach profilowanych na zimno.
PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów.
PN-EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Oferowane hale, obok ciężaru własnego, przenoszą obciążenia zmienne w sposób bezpieczny w stanie granicznej nośności jak i użytkowalności.
Obciążenia przyjmowane do obliczeń:

Ciężar własny poszycia
0,15kN/m2
– obciążenia instalacjami:
0,10kN/m2

– 0bciążenie śniegiem:

I stref śniegowa

II strefa śniegowa

III strefa śniegowa

 
0,70kN/m2
 
0,90kN/m2
 
1,20kN/m2
– Obciążenie wiatrem:
   I strefa wiatrowa,
   III kategoria terenu


0,30kN/m2
wstecz