Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
inż. Piotr Witek
ul. Młyńska 10/10, 44-100 Gliwice
605-531-541
biuro@pkbpw.pl

Projekt hali magazynowej

 4 000zł netto+vat*

*projekt konstrukcji - budowlany

Dokumentacja warsztatowa:

Dopłata 2 500zł netto+vat

Podstawowe przenaczenie hali to magazyn wysokiego składowania.

Hale stalowe znajdujące się w naszej ofercie zostały zaprojektowane w sposób ekonomiczny, z uwzględnieniem stref wiatrowych i śniegowych na terenie naszego kraju (istotnych w przypadku decyzji o budowie hali całorocznej):

  • w I strefie śniegowej
  • w I, strefie wiatrowej

 

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt konstrukcji hali magazynowej z posadowieniem i poszyciem ścian i dachu. Hala zaprojektowano jako obiekt wolno stojący, nie uwzględniono wpływu sąsiednich budynków. Fundamenty hali winny być zweryfikowane na lokalne warunki fundamentowe i gruntowe. Przyjęto do obliczeń proste warunki gruntowe.

Zaprojektowano halę stalową o rozpiętości 18,60m mierzonej w środku ciężkości słupów i długości 47,20 w osiach. Hala składa się z powtarzalnych układów ram portalowych o całkowitej wysokości 11,09m w kalenicy. Wysokość słupa 8,00m. Zaprojektowano ramy z sztywnym połączeniem słup-rygiel i przegubowym zamocowanie w fundamencie. Słup mocowane w fundamencie poprzez zabetonowanie kotwi, możliwa zmiana na kotwy chemiczne.

Projekt hali-elewacje

Szerokość: 18,60m
Długość: 47,20m
Wysokość ściany: 8,00m
Kąt dachu: 15 stopni
Ściany osłonowe: płyta warstwowa
Konstrukcja główna: belki pełnościene

Pliki do pobrania

wstecz