Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
inż. Piotr Witek
ul. Młyńska 10/10, 44-100 Gliwice
605-531-541
biuro@pkbpw.pl

Projekt hali produkcyjnej, warsztatu

1900zł netto+vat*

*Projekt konstrukcji - budowlany

Dokumentacja warsztatowa

dopłata 1 500zł netto+vat

Ze względu na duży kąt dachu (35 stopni) geometria hali będzie zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania także na terenach górskich.

Hala została wyposażona w bramy wjazdowe i drzwi wejściowe. Łatwo zaadaptować ją pod małe warsztaty, świadczące usługi o nieuciążliwym charakterze.

Hala zaprojektowana ekonomicznie w:

  • III strefie śniegowej,
  • I, II, III strefie wiatrowej.

Obiekt spełnia warunki I i II strefy śniegowej.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt konstrukcji budynku  w konstrukcji stalowej i poszyciem ścian i dachu z płyty warstwowej. Projekt zakłada obiekt wolno stojący, nie przewiduje się żadnych worków śnieżnych (dodatkowe obciażenie śniegiem). Zaprojektowano halę stalową o rozpiętości 9,24m w osiach słupów i długości 14,59m w osiach. Hala składa się z powtarzalnych układów ram portalowych o całkowitej wysokości 7,22m w kalenicy. Wysokość przy słupie 3,90m. Zaprojektowano ramy z sztywnym połączeniem słup-rygiel z przegubem w podstawie. Słup mocowane w konstrukcji żelbetowej poprzez zabetonowanie kotwi.

https://facebook.com/halemagazynowe

Parametry techniczne:

Szerokość hali 9,0m
Długość: 14,60m
Kąt dachu: 35stopni
Konstrukcja belki stalowe
poszycie płyta warstwowa, lub blacha trapezowa

Pliki do pobrania

wstecz