Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
inż. Piotr Witek
ul. Młyńska 10/10, 44-100 Gliwice
605-531-541
biuro@pkbpw.pl

Jak zaplanować swoją inwestycję pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych – wymagane odległości, rozwiązania, materiały.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

1. Planując inwestycję warto pamiętać o obowiązujących przeciwpożarowych wymaganiach techniczno-budowlanch, które bardzo często znacznie wpływają na ostateczną wersję naszego budynku. Najczęściej występujące warunki:

 

 • ściana oddzielenia pożarowego - najczęściej odporność REI60

 • ściany przy drodze ewakuacyjnej: najczęściej odporność REI30;

 • 4 metry od granicy działki – ściana z otworami okiennymi;

 • 3 metry od działki – ściana bez okien;

 • ściana na granicy działki – ściana oddzielenia przeciwpożarowego;

 • odległość od sąsiedniego budynku - minimum 8 metrów;

 • odległość budynku od hydrantu - maksymalnie 75m;

 • najczęstsza wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych - 30 dm3/s ;

 • jeśli brak dostępu do hydrantu – wymagany zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych (np. podziemny, naziemny, monolityczny, komorowy, itd.);

 • najmniej problematyczna strefa pożarowa - o powierzchni mniejszej od 1000m2;

 • część magazynowa/produkcyjna/warsztatowa powinna być osobną strefą pożarową, która jest oddzielona ścianą przeciwpożarową od części socjalno-biurowej;

 • przy oddzieleniach przeciwpożarowych – drzwi i okna o odporności EI30.

 

2. Materiały, dzięki którym możemy uzyskać wymaganą odporność:

 • REI60: np. ściana murowana porotherm 30cm + wełna mineralna 15cm
 • EI30: np. płyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjarunowym 10cm

 

3. Ponadto inwestor ma obowiązek:

 • wyposażyć budynek w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

 • zapewnić konserwację tych urządzeń;

 • zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

 • przygotować budynek do prowadzenia akcji ratowniczej;

 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

 

Należy pamiętać, że dla każdej inwestycji uwarunkowania są różne i wszystko powinno być rozpatrywane indywidualnie. Dzięki stałej współpracy z rzeczoznawcą biuro projektowe PKB Piotr Witek sprawnie przechodzi przez proces projektowy pod względem wymagań przeciwpożarowych i oferuje swoim klientom najwyższy poziom usług.

wstecz