Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
inż. Piotr Witek
ul. Młyńska 10/10, 44-100 Gliwice
605-531-541
biuro@pkbpw.pl

Kiedy przejdziemy już przez wszystkie wcześniej opisane etapy (mapy i warunki zabudowy), czas na najważniejszą część: składanie wniosku o pozwolenie na budowę. Co potrzebujemy, jeśli chcemy wybudować halę stalową z zapleczem socjolno-biurowym?

Wniosek o pozwolenie na budowę – co potrzeba?

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę można uzyskać w starostwie powiatowym lub na jego stronie internetowej. Co musimy dołączyć do wniosku?

 

  1.  cztery egzemplarze pełnego projektu budowlanego składającego się z:

  • planu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych;

  • projektu architektury oraz konstrukcji;

  • projekt zjadów z drogi dojazdowej na działkę;

  • projektu zewnętrznych i wewnętrznych instalacji: odprowadzenia wód deszczowych, sanitarnych (woda, kanalizacja), elektrycznych, wentylacji i ogrzewania – projekty branżowe (do ich wykonania potrzebne będą warunki techniczne dostawy mediów);

  1.  w przypadku hali przeznaczonej do stałego pobytu ludzi (od 4 godzin )oraz zaplecza socjalno-biurowego dodatkowo będziemy potrzebować uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw sanepidu i zabezpieczeń p.poż. ;

  2.  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wnioskować o pozwolenie na budowę może tylko osoba/firma, która posiada takowe prawo);

  3.  badania geotechniczne.

 

Do wypełnienia wniosku będą nam potrzebne podstawowe dane (dane inwestora, rodzaj inwestycji (np. dom jednorodzinny), adres miejsca budowy oraz oznaczenie nieruchomości (obręb ewidencyjny, numer działki). Wniosek należy złożyć w Wydziale Architektury w Starostwie Powiatowym miejscowości, w której planujemy naszą inwestycję. Na decyzję poczekamy do 64 dni.

 

wstecz