Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
inż. Piotr Witek
ul. Młyńska 10/10, 44-100 Gliwice
605-531-541
biuro@pkbpw.pl

Jednym z pierwszych etapów naszej inwestycji jest zdobycie warunków zabudowy. Jeżeli działka pod inwestycję znajduje się w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, musimy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy:

 

Gdzie?

Formularz można uzyskać w urzędzie gminy lub pobrać z jego strony internetowej.

 

Co potrzeba?

Do wypełnienia formularza potrzebujemy kilku informacji:

  • adres i numer ewidencyjny działki;

  • nazwę (lub numer) drogi publicznej, z której jest wjazd na działkę;

  • planowany sposób zagospodarowania działki (rodzaj inwestycji: rozbudowa czy budowa od zera?);

  • charakterystyka zabudowy i zagospodarowania działki (rodzaj zabudowy – dom jednorodzinny, hala produkcyjna, budynek gospodarczy? Jaki rodzaj dachu, jego kąt, ilość kondygnacji);

  • przewidywane parametry techniczne inwestycji (powierzchnia całkowita, użytkowa, wysokość, wymiary planowanego obiektu, a także powierzchnia działki, powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, oraz powierzchni biologicznie czynnych – zieleni);

  • mapka zasadnicza ze schematycznie narysowanym kształtem inwestycji, jej umiejscowienia na działce oraz podanymi odległościami od granic – mapka musi mieć odpowiednie wymiary: musi obejmować obszar wynoszący trzykrotność długości frontowej granicy działki;

  • planowany sposób odprowadzania ścieków i deszczówki (oczyszczalnia przydomowa, zbiornik typu szambo, przyłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej), zaopatrywania w ciepło (gaz, węgiel, drewno itp.), dostarczania wody (z własnej studni, z wodociągu miejskiego), gospodarowania odpadami (systematyczny wywóz śmieci przez specjalną firmę);

  • szacunkowe dobowe zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną i gaz.

     

 

Otrzymanie decyzji

jest zależne również od spełnienia kilku warunków. Działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej (bezpośredni lub przez drogę prywatną), powinna być uzbrojona lub uzbrojenie jest już zaprojektowane, nie trzeba zmiany przeznaczenia gruntów leśnych albo rolnych na cele budowlane, działka nie jest objęta przepisami ochrony konserwatorskiej.

 

Kto może złożyć wniosek?

Nie trzeba być właścicielem działki, by złożyć taki wniosek. Można to zrobić przed zakupem terenu.

 

Czas oczekiwania

Urząd na wydanie decyzji ma teoretycznie dwa miesiące (ale czasem trwa to dłużej).

 

Co znajdziemy w decyzji o warunkach zabudowy?

Otrzymując decyzję dowiemy się, czy nasza planowana inwestycja jest dopuszczalna, jakie są warunki kształtowania przestrzeni (jaki możemy mieć kąt pochylenia dachu, jaką wysokość, jaką szerokość może mieć elewacja frontowa, jakie mają być współczynniki zabudowy), oraz dostaniemy informacje o sposobach odprowadzania ścieków i zaopatrywania inwestycji w media (woda, energia elektryczna).

 

 

wstecz